Gotländska båtsmän och deras torp

   

Att inrätta det gotländska båtsmanshållet blev en av de första åtgärder som den svenska statsmakten utförde efter sitt övertagande av ön år 1645. Denna organisation kom att bestå i nästan två och ett halvt sekel och upplöstes inte förrän 1887.

Den gotländska båtsmansorganisationen skulle baseras på indelning i rotar, där varje rote skulle utgöras av fyra hemman. Visby stad skulle uppsätta en båtsman för var tionde borgare. Då båtsmännen inte behövdes i kronans tjänst skulle de vistas hemma i sina rotar och där uppbära hemkallspenningen av sina rotehållare.

Det första gotländska båtsmanskompaniet uppsattes under hösten 1647. Roteringen som ön utgjorde bestod av 260 ordinarie och 130 fördubblingsbåtsmän. År 1887 sattes det svenska båtsmanshållet på vakans. Det innebar för öns rotehållare att istället för att uppsätta båtsmän skulle en vakansavgift erläggas. Indragningen av båtsmanshållet skedde emellertid successivt. Den sista gotländska båtsmannen avgick inte förrän 1905, och den sista i hela riket innehade sin tjänst ända fram till 1932.

   
 
 

Båtsman Lars Petter Glömsk

 

På fotografiets baksida har Lars Petter skrivit:

Detta skänker jag Anna Catharina Larsdotter Glömsk. Vis det för ingen för de kan då tycka att jag kunde behöfva pengar till något annat". 

 
   
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig