Föregående sidaa

Krigssjukhuset i Klintehamn

Fältpostnr: 18584

Gotlands infanteriregemente

Sjukhuset upprättades 8/12 1939 i fabrikslokaler vid Klintebys i Klinte. Det uppfördes även två baracker väster om fabriken för expedition, röntgenavdelning och operationssalar. Sjukhuset ansågs emellertid snart olämpligt ur såväl sjukvårdsteknisk som taktisk synpunkt och upphörde 22/7 1940. I stället omvandlades det till ett etappsjukhuskompani i slutet av 1941.

 

Personal

Chefsläkare

1940 -   Bergström, Erik

Chefsläkare

1940 -

 

Röjdmark, Oscar Emil Johnson

Chefsläkare

1940 -

 

Arnwald, Carl Gustaf "Gösta" Walentin

 

1940 -

Vpl läkare

Thornell, ?

 

1941 -

Vpl apotekare

Lundström, ?

  1943 - 1943 Fanjunkare Gustafsson, Karl Gottfrid

Översjukvaktare

1943 - 1944

Korpral

Hägg, Karl Erik

 

1943 - 1943

Lst-korpral

Gardelin, Karl Gustaf Valdemar

       
 
Rekvirerade fastigheter

Godsägare Anders Resare Klintebys Klinte

1939-12-06

Den äldre (mellersta) stathusbyggnaden med alla tillhörande utrymmena. 3 rum i rättarbostaden. Undertaksutrymmena för 2 personbilar och 2 lastbilar, eventuellt ytterligare 2 bilar.

Godsägare Anders Resare Klintebys Klinte

1940-03-14

Den västra av de 2 gamla potatiskällarna.

Fru Emma Resare Klintebys Klinte

1940-04-24

Östra flygeln till gårdens huvudbyggnad. Källaruyrymme i närbelägna hus.

Prosten Gustaf Sjöberg Prästgården Klinte

1939-12-20

3 rum i präsgårdsbyggnadens nedre botten. 1 rum i flygelbyggnaden.

Lärarinnan Elsa Pettersson Snögrinde Klinte

1939-12-16

2 rum och kök utgörande lärarinnebostaden i Kyrkskolan.

Klinte högre folkskola

1939-12-18

Skolans 2 läsrum med biutrymmen.

Nya missionshuset Klinte

1939-12-18

Missionshusets undre våning.

Salemkapellet Klinte

1939-12-18

Salemskapellets samtliga lokaler i nedre våningen.

Folkskolläraren Allan Klofelt Hamnskolan

1940-01-02

Lärarbostaden i Hamnskolan. 2 rum och kök jämte bilutrymme.

Folkskolan i Klinte

1940-01-02

Skolans lokaler. 1 kapprum. 3 läsrum.

Fru Selma Svallingsson Klintehamn

1940-01-08

2 rum och hall i nedre botten av boningshuset vid Bönders i Klinte jämte tillhörande uppvärmningsanordningar och olika ljusanordningar. Att nyttja till kvarter åt sjuksköterskor.

Fru Selma Svallingsson Klintehamn

1940-01-08

1 fastighet med undantag

Änkefru L. Löfkvist Snögrinde Klinte

1940-03-13

1 fastighet med alla till fastigheten hörande byggnader med undantag av 2 rum, kök och jungfrukammare.

Fru Greta Johansson Klintehamn

1940-04-29

Kök, rum, källarlokal samt pingpongrum, damrum och garderob.

Änkefru L. Löfkvist Snögrinde Klinte

1940-03-13

1 fastighet med alla till fastigheten hörande byggnader med undantag av 2 rum, kök och jungfrukammare.

Hemmansägaren Olof Olofsson Sicklings Klinte

1940-04-29

Stora blå salen.

 
 

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig