Föregående sida

John Åke Allan Dohlin

f. 1921-09-25 i Örebro d. 1997-08-05 i Karlskrona. Son till lokföraren John Dohlin och hans hustru Anna Pettersson. Gift 1943 med Doris Ström f. 1921

   

Anställd vid Flottans musikkår i Stockholm 1935-52, militär musikdirektörsexamen i Stockholm 1948, musikdirektör 2. gr Gotlands kustartillerikår 1952, musikdirektör Arméns musikkår i Visby 1957-60, chef Flottans musikkår i Karlskrona 1960

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"