Föregående sida

Militära anläggningar på Bungenäs

 
 

 

     

Anläggning nr:

Typ

Anläggning 1

Byggnad

Anläggning 2

Batteri Hällrevet (HR) Barack

Anläggning 3

Byggnad

Anläggning 4

Batteri Hällrevet (HR) Skyddsvärn

Anläggning 5

Cykelgarage

Anläggning 6

Byggnad

Anläggning 8

Verkstadsbunker

Anläggning 14

Obekant

Anläggning 18

Skyddsvärn

Anläggning 19

Barack "David"

Anläggning 21

Batteri Österklint (ÖK Skyddsvärn)

Anläggning 22:22

Ksp-värn

Anläggning 22:31

Ksp-värn

Anläggning 22:34

Ksp-värn

Anläggning 22:37

Ksp-värn

Anläggning 22:40

Ksp-värn

Anläggning 22:41

Skyddsvärn

Anläggning 22:46

Ksp-värn

Anläggning 24

Batteri Österklint (ÖK) Barack

Anläggning 24A

Obekant

Anläggning 25

Kommandoplats (KPL). Ledningscentral

Anläggning 30

Obekant

Anläggning 31

Kök och matsal

Anläggning 31A

Källare

Anläggning 31B

Obekant

Anläggning 31C

Pumphus

Anläggning 32

Minstation (BN 2)

Anläggning 33

Skyddsvärn

Anläggning 35

Barack

Anläggning 37

Obekant

Anläggning 39

Obekant

Anläggning 40

Skyddsvärn

Anläggning 45

Mätstation (1)

Anläggning 47

Mätstation (BN 7)

Anläggning 48

Obekant

Anläggning 50

Skyddsvärn

Anläggning 51

Skyddsvärn

Anläggning 52

Värn intill 62

Anläggning 53

Värn intill 63

Anläggning 55

Batteri Österklint (ÖK)

Anläggning 56

Garage för brandfordon

Anläggning 61

Batteri Bungenäs (1939 - 1958)

Anläggning 62

Batteri Bungenäs (1939 - 1958)

Anläggning 63

Batteri Bungenäs (1939 - 1958)

Anläggning 64

Batteri Kalkbruket (KB) Pjäs 1.

Anläggning 65

Batteri Kalkbruket (KB) Pjäs 2.

Anläggning 66

Batteri Österklint (ÖK) Pjäs 1.

Anläggning 67

Batteri Österklint (ÖK) Pjäs 2.

Anläggning 68

Batteri Österklint (ÖK) Pjäs 3.

Anläggning 69

Batteri Österklint (ÖK) KPL

Anläggning 70

Batteri Österklint (ÖK)

Anläggning 71

Batteri Hällrevet (HR) Pjäs 1.

Anläggning 72

Batteri Hällrevet (HR) Pjäs 2.

Anläggning 73

Batteri Hällrevet (HR) KPL

Anläggning 74

Batteri Hällrevet (HR) Amdurk

Anläggning 75

Batteri Hällrevet (HR) Pjäs 3.

Anläggning 77

Obekant

Anläggning 80

Obekant

Anläggning 81

Brunn

Anläggning 82

Värn

Anläggning 83

Skyddsrum

Anläggning 84

Skjul

Anläggning 85

Byggnad

Anläggning 88

Träbyggnad

Anläggning 89

Värn

Anläggning 96

Obekant

Anläggning 98

Brandbrygga

Anläggning 100

Branddamm

Anläggning 101

Kustradarstation (KSSR 420)

Anläggning 102

Obekant

Anläggning 103

Batteri Bungenäs (1958 - 2000) Pjäs 1.

Anläggning 104

Batteri Bungenäs (1958 - 2000) Pjäs 2.

Anläggning 105

Batteri Bungenäs (1958 - 2000) Pjäs 3.

Anläggning 107

Transformator

Anläggning 109

Obekant

Anläggning 114

Obekant

Anläggning 115

Träbyggnad

Anläggning 117

Obekant

Anläggning 122

Stabsvärn

Anläggning 124

Hinderbana

Anläggning 300

Pjäsvärn för luftvärn

Anläggning 301

Obekant

Anläggning 302

Obekant

Anläggning 303

Obekant

Anläggning 304

Obekant

Anläggning 305

Obekant

Anläggning 306

Obekant

Anläggning 307

Obekant

Anläggning 308

Transformator

Anläggning 309

Obekant

Anläggning 310

Värn

Anläggning 311

Obekant

Anläggning 312

Obekant

Anläggning 313

Pumphus och brandvattenledning

Anläggning 315

Obekant

Anläggning 314

Obekant

Anläggning 316

Obekant

Anläggning 318

Pansarhinder

Anläggning 22:43

Ksp-värn (Byggnad 319)

Anläggning 320

Obekant

Anläggning 321

Obekant

Anläggning 322

Pumphus

Anläggning 324

Skyddsvärn

Anläggning 325

Värn för 8 cm fast granatkastare

Anläggning 326

Obekant

Anläggning 327

Obekant

Anläggning 328

Obekant

Anläggning 329

Obekant

Anläggning 330

Betongfundament (Byggnad 407)

Anläggning 331

Obekant

Anläggning 332

Obekant

Anläggning 333

Hinderbana

Anläggning 401

Skyttevärn

Anläggning 402

Skyttevärn

Anläggning 403

Skyttevärn

Anläggning 404

Skyttevärn

Anläggning 405

Skyttevärn

Anläggning 406

Skyttevärn

Anläggning 407

Betongfundament

Anläggning 408

Skjutbana

Anläggning 409

Flertal Skyttevärn

Anläggning 410

Flertal Skyttevärn

Anläggning 418

Ett antal uthus

Anläggning 419

Övningsskans

Anläggning 420

Tirpitzplåten

Anläggning 424

Barack (74B116)

Anläggning 425

Barack

Anläggning 426

Förråd

Anläggning 433

Matsal

Anläggning 434

Vägspärr

Anläggning 552

Varia anläggningar

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig