Föregående sidaa

Lv 2  Gotlands luftvärnskårs

 

kamratförening

Lv 3 G kamratförening bildades den 25 juni 1945. Styrelsen bestod av ordföranden, kapten Ewald Fock, vice ordförande, löjtnant Ivan Sellin, sekreterare, styckjunkare Carl Fredrik Carlsson och kassör, värnpliktige Åke Andersson. Den 3 oktober 1963 sammanslogs A 7:s och Lv 2:s kamratföreningar till A 7 / Lv 2 kamratförening. Ordförandeskapet växlade mellan cheferna för A 7 och Lv 2. Föreningen verkade i dryga trettio år, men i samband med Lv 2 50-årsjubileum den 28 maj 1994 bildades Lv 2 kamratförening.

Den 3 mars 1996 bildades en stockholmssektion under ordförandeskap av Göte Lundqvist, tidigare aktiv officer på Lv 2. Sektionen är inte längre aktiv.

    

Gotlands Luftvärnskårs Kamratförening
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig