Föregående sidaa

Gotlands artilleriregementes nedläggningsceremoni

Genom försvarsbeslutet 2000 avvecklades Gotlands artilleriregemente 30/6 2000. Dess traditioner vårdas och förs vidare genom Artilleriregementet.

 

 

Sista marschen genom Visby.

Visborgs slott

 

 

På Korsbetningen.

 

På Visborgs slätt.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sista marschen efter 289 A 7-år

  

 

Sista marschen. A 7 har funnits i 289 år. I går lades regementet ner. Soldaterna på bilden är de sista som marscherar för A 7.  Foto: Tobias Wallström

 

Ett flertal avslutningsceremonier ägde rum i går (30/6 2000) när A 7 upphörde att existera.

En marsch genom stan med Gotlandsmusikens blåsorkester i spetsen från yttre hamnen till Kruttornet, sedan via Strandgatan till Visborgs slott (Solhem) och vidare till Korsbetningen (gamla A 7) inramade ceremonierna.

Talade gjorde landshövding Lillemor Arvidsson, nuvarande A 7-chefen, överstelöjtnant Bo Hansson och förre A 7-cefen Curt Christer Gustafsson.

 

 

Sista A 7-soldaterna. I går upphörde A 7 med ett antal ceremonier i Visby. här syns ett antal soldater i festuniform under ceremonin vid Visborgs slott.

 

 

 

Blåsorkester. GotlandsMusikens blåsorkester i spetsen för marscherande A 7-soldater på Strandgatan i går eftermiddag. Många turister undrade vad som var på gång.

 

För A 7 gick sista marschen från yttre hamnen i Visby till Visborgs slott (Solhem) och vidare till Korsbetningen (gamla A 7).

 

Landshövdingen Lillemor Arvidsson talade vid Visborgs slott och förre A7-chefen Curt Christer Gustafsson gav en historisk återblick på A7 vid gamla kanslihuset på Korsbetningen. Gotlandsmusiken medverkade vid marschen genom stan och vid samtliga ceremonier.

I går eftermiddag var det många turister längs Strandgatan som stannade upp och undrade vad som var på gång. Först kom GotlandsMusikens blåsorkester, sedan soldater i vita hjälmar och damasker, därefter en trupp med grönklädda militärer och sist ett stort antal civilpersoner. Det var avslutningsmarschen för A7 som gick igenom stan. Den startade i yttre hamnen där A7 hade sin kasern i slutet av förra sekelskiftet och gick via Solhem vidare till Korsbetningen (gamla A7) där regementet fanns i nästan 80 år.

 

Ska bevaka jobben

Alldeles intill Solhem finns resterna av Visborgs slott och där ägde en ceremoni rum. Chefen för A7, överstelöjtnant Bo Hansson, anmälde till landshövdingen, Lillemor Arvidsson, att regementet upphör. Därefter talade Lillemor Arvidsson. Hon berörde riksdagsbeslutet om förbandsnedläggningarna och det ”stålbad” försvaret är utsatt för. De militära förbanden har hört till de största arbetsgivarna på ön och hon var glad över att många officerare från A7 fått jobb på det kvarvarande förbandet, P 18. Värre är det med de civilanställda och här lovade landshövdingen att hon personligen skulle bevaka att de utlovade jobben, 90 statliga och 260 privata, verkligen kommer till stånd. Ceremonin avslutades med ett fyrfaldigt leve för Sverige och därefter sjöngs nationalsången.

 

 

Tjänstebil. Den här gamla Volvon, 1957 års modell, fick vara med vid A 7:s avslutningsceremonier. Chauffören, tidigare kapten på A 7, Sven- Ove Alfström berättade han körde bilen i tjänsten på 1960-talet

 

A 7-historik

Ytterligare en högtidlighet ägde rum på Korsbetningen där förre A7-chefen Curt Christer Gustafsson gjorde en tillbakablick på A7:s historia.

Han var chef för A7 under 1980-talet och var bland annat med när regementet flyttade till Visborgsslätt 1986. Då var det också högtidligheter. Även om det var en regndag i går så var det värre 1986.

— Jag tror att det kom nästan 40 millimeter regn på en timme. Det var också ett tillbud med hästar som skrämdes av kanonskotten och råkade i sken, men det slutade lyckligt utan några större skador, berättade han.

Det var ännu inte slut med ceremonier utan sist på eftermiddagen blev det korum och utdelning av minnesgåvor på Visborgsslätt i Donners hage. (Gotlands Allehanda 1/7 2000)

 

 

 

Högtidligt avsked av A 7

  

 

En sista hyllning.

Det var ett modernt A 7, som lades ner i och med fredagens ceremoni och marsch genom stan. I täten gick kaptenerna Elisabeth Pettersson och Christer Norberg. Det var också genom A 7:s marsch genom stan som allmänheten uppmärksammade högtidligheterna, bland annat vid Donners plats (bilden).

  

 

Landshövding Lillemor Arvidsson stod högt uppe på vallen och talade till de A 7-anställda.

 

I går gick A 7 och militärkommandostaben i graven

I går gick A 7 och militärkommandostaben och MekB 18 blev åter P 18. Det var högtidligheter från morgon till sena kvällen. För allmänheten märktes det mest när A 7-folk med Gotlandsmusiken i täten marscherade genom stan.

Det blev en nostalgisk marsch med påhälsningar på flera av de ställen där A 7 haft baser. Under pausen vid Visborgs slätt talade landshövding Lillemor Arvidsson om den omvittnade gotländska försvarsviljan.

Redan strax före åtta på fredagsmorgonen hade MekB 18 ceremoni i Donners hage på Visborgsslätt. Ett avslut för gamla MekB 18 och en början på nya P 18.

Halvtio var det dags igen. Utanför stabsbyggnaden Nya Wisborg lämnade chefen för MKG Göran De Geer över befälet till äldste förbandschefen, Tommy Jonsson på KA 3. Han är nu ställföreträdande chef för det gotländska försvaret över helgen. För på måndag är det ankomstceremoni för chefen för det nya Gotlands militärdistrikt, generalmajor Curt Westberg.

Under högtiden vid Nya Wisborg överlämnades minnesplaketter och gåvor till samtliga anställda.

 

A 7 var störst

Allra störst program stod A 7 för eftersom det försvinner helt. Ceremonin började på yttre hamnen i Visby, med Gotlandsmusiken i spetsen tågade sedan anställda och kamratföreningen via Kruttornet och Strandgatan till Visborgs slott, vidare mot de gamla A 7-kasernerna vid Korsbetningen och till sist blev det korum och utdelning av minnesgåvor i Donners hage.

Senare på kvällen avtäcktes en minnessten utanför kanslihuset på Visborgsslätt. I slutet av augusti kommer det upp en sten till i och med att Lv 2 läggs ner. KA 3 läggs ner den 31 oktober.

 

 

I en lång rad marscherade A 7:are genom stan när regementet gick i graven i går.

 

Talade högt

Landshövding Lillemor Arvidsson stod högt uppe på vallen vid Visborgs slott och talade ut över de församlade från A 7. Hon nämnde om hur förband, staber med mera avvecklas i och med att det kalla kriget är slut, hur 5 000 officerare och 2 500 civilanställda i Sverige får sluta och hur radikala förändringarna är för Gotland.

- Försvarsviljan här är omvittnat hög, sade hon. Ön har en utsatt position, men man kan också tycka att den är en utsträckt han hand mot öster.

Därmed blir Gotland också en neutral politisk arena för möten. Hon förklarade att ön inte bara förlorar arbetstillfällen utan att det också i fortsättningen blir ett sambruk av resurser mellan civilt och militärt.

- Ett sambruk jag aldrig tidigare sett maken till, sade Lillemor Arvidsson.

Hon kom sedan in på nedläggningen av A 7, som påverkar hela öns arbetsmarknad.

- Men jag är ändå glad att många får anställning på P 18. Men det är främst officerare, inte civilanställda. Där kan länsstyrelsens enhet för arbetsmarknad och näringsliv göra en insats för att hjälpa till.

Hon lovade också att personligen bevakade att de utlovade 90 statliga och 260 privata jobben till Gotland verkligen kommer hit.

Till sist tackade hon alla som arbetat på A 7 och utbringade leve för Sverige varefter ”Du gamla, du fria” sjöngs.

 

 

FLAMMA STOLT MOT DUNKLA SKYAR Inte bara de nuvarande anställda vid A 7 hade mött upp denna sista dag.

 

Text: Birgitta Andersson. Foto: Karl Melander

(Gotlands Tidningar 1/7 2000)

 

 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig