Föregående sidaa

Sankta Barbara - Artilleristernas skyddshelgon

Barbara var dotter till en rik och förnäm hedning vid namn Dioscurus från Nicomedia. Hon led en kvalfull martyrdöd, somliga säger år 235.
Enligt legenden lät fadern spärra in henne i ett högt torn; ingen man skulle få se henne. När han en gång var hemifrån en längre tid, lät S:t Barbara döpa sig. Kyrkofadern Origenes skall ha undervisat henne i den kristna läran. Barbara ritade korsets heliga tecken överallt på tornmuren, som då blev mjuk som vax under hennes fingrar. När fadern återkom hem, berättade hon för honom, att hon låtit göra tre i stället för förutvarande två fönster i ett badhus och att dessa fönster symboliserade den heliga Treenigheten.
När fadern på detta sätt fick höra, att dottern hade blivit kristen, drog han sitt svärd för att dräpa henne. Hon flydde undan till on grotta i skogen, men en herde röjde hennes gömställe. Till straff blev herden förvandlad till en sten och hans får till gräshoppor. Fadern anklagade henne nu för domaren, som lät piska henne och gnida såren med en vass tagelduk.
Samma natt uppenbarade sig Kristus för henne i fängelset och sade: "Barbara, jag är med dig och skall befria dig från dina plågor."

I samma stund helades hennes sår. Följande morgon lät domaren bränna sidorna på hennes kropp med lampor, slå hennes huvud med en hammare, skära av henne brösten och leda henne naken genom staden att hudflängas av allt folket.
Men en ängel kom från himlen, klädde henne i en snövit klädnad och helade alla hennes sår. Då högg fadern av henne huvudet med sitt svärd. Och strax kom en blixt från himlen och brände honom till döds, så att inte ett enda ben av hans kropp fanns kvar. Innan S:t Barbara mottog det dödande hugget bad hon: "Herre Jesus, tänk på domens dag inte på deras synder, som åkallat ditt namn, och minns ditt och alla dina tjänares lidanden. Var barmhärtig mot dem och länk på att vi alla är svaga."

En röst från himlen svarade henne: "Det skall ske dig såsom du har sagt."

S:t Barbaras attribut är en krona, palmkvist, bok, svärd (dödsvapnet), ett torn med tre fönster, brinnande fackla (tortyren) och kalk med eller utan hostia (sista smörjelsen, ty hon var de döendes skyddshelgon, samt därför att hon enligt legenden skall ha tagit emot eukaristin ur en ängels hand). Hon trampar på en liten gestalt, fadern Dioscurus.
S:t Barbara är som nyss nämnts de döendes skyddshelgon. Eftersom hennes torn påminde artilleristerna om ett försvarstorn, blev hon också analogt skyddshelgon för artillerister och alla dem som handskas med kulor och krut. Eftersom krutet exploderar med en blixt, anropas hon mot faran av blixtnedslag och när man vid svåra åskväder brukade ringa i kyrkklockorna, blev hon även analogt skyddshelgon för klockgjutarna.

Den 4 december samlas artillerister över hela värden på sina regementen för att hålla parad och fira S:t Barbara. Att det sker just den 4 december beror på att det var enligt sägnen den dagen som hennes far avrättade sin dotter.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig