Till huvudsidan

Byggnader på Korsbetningen

Den vänstra kolumnen innehåller byggnader som den officiella numreringen är känd. I den högra kolumnen återfinns byggnader där numreringen är obekant.
 

 

 

 

 

1

Kanslihuset och Kasern I

 

A

Varmgarage

2

Ridhuset / Vårdhallen

 

B

Varmgarage

3

Vinterstall / Centralt intendenturförråd

 

C

Varmgarage

4

Sommarstallet / Förråd

 

D

Spolplatta

5

Veterinärshus

 

E

Sopbod

6

Kök och matsalsbyggnaden

 

F

Kolgården

7

Gymnastikhuset

 

G

Vakt och arrestlokal

8

Kanslihuset

 

H

Tennisbana

14

Fältförråd

 

I

Projektilförråd / Bastu

15

Krutlaboratorium / Mässar & Marketenteri

 

J

Kruthus / Hästskosmedja mm

16

Livsmedelsförrådet

 

K

Drivmedelsförråd

Z25

Förråd / Garage  (Lv 2)

 

L

Drivmedel

28

Förråd

 

M

Okänd

33

Brandbod

 

N

Okänd

37

Förråd

 

O

Okänd

38

Ridvolt

 

P

Vedförråd

39

Tygförvaltarens exp. och bostad

 

Q

Uthus

41

Förråd

 

R

Skjutbana (Korthållsbanan)

42

Okänd

 

S

Skjutbana

47

Stabsbaracken  (Lv 2)

 

T

Okänd

48

Förråd / Garage  (Lv 2)

 

U

Okänd

49

Förråd / Garage  (Lv 2)

 

V

Idrottsplats

50

Förråd / Garage  (Lv 2)

 

W

Förråd för ej avgasad materiel

51

Förråd  (Lv 2)

 

X

Förråd

52

Artillerihall

 

Y

Förråd

53

Sjukhuset

 

Z

Handgranatsbana och bunker

54

Epidemisjukhus

 

Å

Förråd

55

Kasern II  (Lv 2)

 

Ä

Riktövningstält  (Lv 2)

56

Kasern III  (Lv 2)

 

Ö

Okänd  (Lv 2)

59

Pjäshall  (Lv 2)

 

 

 

60

Garage

 

 

 

63

U-Barack (Västra)

 

Kajserportsförrådet

62

U-Barack (Östra)

 

Flygfoto över A 7-området 1960

72

Förråd

 

Flygfoto över A 7-området 1975

73

Tygverkstad 

 

Diverse flygfotografier

74

Kolgård

 

 

76

Förråd / Garage  (Lv 2)

 

 

77

Förråd / Garage  (Lv 2)

 

 

Z79

Okänd

 

 

Z80

Förråd

 

 

82

Eldlednings- och Simulatorhall

 

 

83

Radarförråd

 

 

84

Batteriverkstad

 

 

87

Mindre förråd / Plutonförråd mm

 

 

90

Uthus / Styrketräningsbarack

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig