Föregående sidaa

På Tofta skjutfältet 1907

Fotografier från Georg von Brauns fotoalbum

Det var heller ingen dålig framåtanda, som de värnpliktia visade vid de senare skjutövningarna på Tofta, där chefen för 4. batteriet, Zetterling, hade den dubbla uppgiften att leda sitt batteris skjutningar och som skjutfältsofficer driva utbyggnaden av vägar, mässar, förläggnings baracker, övningsanordningar och klara utrymningar och betes-arrenden inom fältet. Ofta blev det tävlingar mellan 4. batteristernas tunga och svårsvansade 12 cm kanoner och de lättare 8,4 cm pjäserna vid de övriga batterierna. "Det var ett hurtfriskt följe, 4.batteristerna, som hade gett sig katten på att deras 12-or skulle följa de lättare 8-orna vart som helst."

Vid Blåhäll

Chefen A 7 överstelöjtnant Gabriel Axel Torén hälsar militärbefälhavaren på Gotland överste Gustaf Björling välkommen

   

Chefen A 7 överstelöjtnant Gabriel Axel Torén i mitten. Fjärde från höger militärbefälhavaren på Gotland överste Gustaf Björling i djupa tankar

Skjutning med 12 cm kanon m/1885
   
Skjutning med 12 cm kanon m/1885 Skjutning med 12 cm kanon m/1885
   
 
Den något mindre 7.5 cm kanonen m/02  
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig