Föregående sidaa

2. batteriet 1908 - Rekrytskolan

Gotlands Artillerikår

 

Edvin Karlsson en av beväringarna

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig