Föregående sida

Fotografier från svunna tider

Gotlands artillerikår

1. Batteriet 1920-tal 1905 års marscher (G. von Braun)
2. Batteriet 1908 På Tofta skjutfält 1907 (G. von Braun)
2. Batteriet 1920 Lite av varje (G. von Braun)
3. Batteriet 1920  
4. Batteriet 1905 Varia fotografier
4. Positionsbatteriet 1914  
Skolbatteriet 1903  
   
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig