Föregående sidaa

Varia fotografier 1890 - 1951

Gotlands artillerikår

 

Fr v Löjtnant Zetterling, underlöjtnanterna Karlborg och Lundgren samt kapten Kolmodin ca 1890

 
 

Officerare vid kasernen på Hamnplan 1895

 
 

Grupporträtt av officerare vid Gotlands artillerikår A 7, 1905

Sittande från vänster: Kapten W. A. Karlberg, kapten Otto Alexander Johansson, överstelöjtnant och chef Alexander Johan Baltzar von Strussenfelt, kapten Arvid Victor Zetterling, kapten Urban Sigfrid Lundgren. Stående från vänster: Löjtnant Hakon Rudolf Cronstedt, löjtnant Knut August Arnelius, löjtnant Carl Wilhelm Stål, löjtnant Ragnar Carl Eek, regementskvartermästare Carl Fredrik Hammarhjelm, löjtnant Carl Pehr Slettengren, underlöjtnant Johan Oscar Ohlsson (Boerolle), löjtnant Erik Emanuel Malmgren, löjtnant Adolf Bertil Einar Bendz.
 
 

Officerare, underofficerare och underbefäl 1909

 

 

Avlämning till batterichefen under beredskapen 1914-18

Officersinkvartering under beredskapen 1914-18

   
   

Törstiga hästar, troligen i Tingstäde, under beredskapen 1914-18

Hungriga officerare under beredskapen 1914-18

   
   

Övningsskjutning med 12 cm kanon m/1885 på Lotsbacken i Slite ca 1914. Officerarna till höger är kapten Eneström, löjtnant Isberg 1914-18

Officersinkvartering under beredskapen 1914-18

   
   

Pjäsexercis utanför Söderport 1920-talet

Pjäsexercis utanför Söderport 1920-talet

   
   

Pjäsexercis vid Länna i Slite 1920-talet

   

 

Ett gäng glada artillerister under 1920-talet

   

 

Grupporträtt av en officer och soldater 1928

 

 

m/02 batteri på Fårö i juli 1945

 

 

m/02 batteri (försöksbatteri 7.5 cm) 4 pjäser, 48 man. Batterichef reservkapten von Rosen 1940-talet

 

 

7,5 cm kanon m/1940. Befälsövning 1947. Furir Farnelid, furir Ireljung och furir Nilsson

 

 

7,5 cm kanon m/1940. Befälsövning 1947. Furir Ireljung. furir Pettersson, furir Nilsson och furir Lekström

 

 

Skjutövning vid kusten med 7,5 cm kanon m/1940. I början av 1950-talet. Löjtnant Marlo Hjernqvist

 

 

Furir Hansson 1951

 

 

7,5 cm kanon m/1940. 1951

 

 

7,5 cm kanon m/1940. Fänrik Wahlqvist och furir Lekström 1951

 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig