Föregående sida

Ksp-värn 106:19

Hummelbos Burs

Ksp-värn. Uppfört 1940. Överlämnat av försvarsmakten till Reid Hulting.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 12.1139', E 18° 34.5718'. Decimal: 57.20190, 18.57620

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig