Föregående sidaa

Ksp-värn 114:16

Grötlingboudd Grötlingbo

Ett gammalt värn på Grötlingboudd på sydöstra Gotland får målas och renoveras. Ägaren skall byta ut den svårt förstörda och angripna träkonstruktionen och måla byggnaden röd som är orginalfärgen. Trots att Grötlingbo-kusten är naturskyddad och värnet ligger inom ett Natura 2000-område, som innebär stor försiktighet, får ägaren tillstånd att bygga och måla om värnet. Åtgärderna bedöms inte innebära någon förändring av karaktären på den aktuella kuststräckan. (SR 5 oktober 2005). Koordinater: WGS84: Lat N 57° 6.9318', E 18° 26.9993'. Decimal: 57.11553, 18.44999

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Kjell Olsson / Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig