Föregående sidaa

Värn 116:10

Stapeludden Fide

Överlämnat av försvarsmakten till Olof Jakobsson (Grötlingbo). Värnet bortrivet.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 5' 2.56", E 18° 21' 47.32". Decimal: 57.08404, 18.36314

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig