Föregående sidaa

Värn 118:7

Unghanseskär (Sjöboudd) Öja

Värnet bortrivet 1991-92. Koordinater: WGS84: N 57° 1' 48.71", E 18° 20' 39.14". Decimal: 57.03020, 18.34421

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig