Föregående sidaa

Värn  121:1

Rumsbod (Söder) Hamra

Överlämnat av försvarsmakten till Torsten Johansson.

WGS84: Lat N 56° 57' 48.29", E 18° 19' 10.31". Decimal: 56.96342, 18.31953

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig