Föregående sidaa

Obs-värn 17:1

Sneipklint Stenkyrka

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 50' 34.50", E 18° 33' 15.41". Decimal: 57.84292, 18.55428

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig