Föregående sidaa

Skans Rute (Grustaget)

Lärbrolinjen (Skoldrebacke)

Skansanläggningen numera helt borta (2017). Togs bort vid en utvidgning av ett intilliggande grustag.

Ingående befästningar i skans "Rute"

Typ

Antal

Påbörjad

Avslutad

Stridsvärn

29

1944

1/4 1945

Skyddsvärn 24

1

1944

1/4 1945

Pansarhinder

154 m

1944

6/2 1945

Vägspärrar

1

1944

6/2 1945

   
Omgivningen / Pansarhinder
 
Skyddsvärn (Sk 24) 20:22
Ingång skyddsrum öster Ingång skyddsrum öster
   
Ingång skyddsrum norr Ingång skyddsrum norr
   
Ingång skyddsrum norr Ingång skyddsrum norr
   
Förrum norr och ingång till manskapsrum 1 Förrum norr och ingång till manskapsrum 1
   
Manskapsrum 1 Manskapsrum 2. Till vänster dörr mellan manskapsrum 1 och 2
   
Manskapsrum 2. Till vänster dörr mellan manskapsrum 1 och 2 Manskapsrum 2
   
Manskapsrum 2 med dörr till utgång i öster Utgång / ingång skyddsrum i öster
 
Skyttevärn
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig