Föregående sidaa

Skans Mölner

Lärbrolinjen

Skans Mölner ingick i den s k Lärbrolinjen.
 

Ingående befästningar i skans "Lärbro"

Typ

Antal

Påbörjad

Avslutad

Stridsvärn

10

1944

1/4 1945

Skyddsvärn 24 (Sk 24)

1

1944

1/3 1945

 
 
Skyddsvärn (Sk 24) 20:35
 
Avdelning 1 (Rum 1.)

 
Avdelning 2  (Rum 2.)
 
Utgång mot norr med förbindelsevärn till skyttevärn

 
Omgivningen
Dubbelt skyttevärn med förbindelsevärn, norr om Sk 24
Dubbelt skyttevärn med förbindelsevärn, nordväst om Sk 24
Skyttevärn söder om Sk 24 Skyttevärn söder om Sk 24
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig