Föregående sidaa

Försvarets drivmedelsdepå i Visby

Den motoriserade krigföring krävde en ständig tillförsel av drivmedel. Eftersom Sverige har tvingats importera drivmedel behövdes depåer för lagring. Utan drivmedel kunde inte försvarsberedskapen hållas uppe.

Av den anledningen uppfördes under större delen av 1900-talet bränsledepåer lite överallt i landet. Det kunde vara allt från mindre lokala lager till stora centrallager i bergrum. Under andra världskriget byggdes sex stora centrallager för drivmedel i Sverige, i Boden, Brattbyn, Finnerödja, Gällö, Moheda samt Visby.

I Visby placerades drivmedelsdepån på Hällarna. Där förvarades förutom "vanligt" drivmedel även flygfotogen och reabensin vilket senare har medfört att området idag är ganska så miljöförstört. Vid depån finns bl a ett utlastningsområde samt en rörledning till Gutebacken och vidare till Kopparsviksgatan där en ventilkammare är belägen.

Området är bevakat eftersom det alltid föreligger risk för bränder och explositioner. Ett sådant exempel är depån i Moheda där en svår explosition inträffade i juli 1958 som krävde tre människors liv.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig