Föregående sidaa

Stabsplats för 703. Stridsgruppen (Visbygruppen)

Myrberga Källunge

Mellersta försvarsområdesstaben (703. Gruppstaben) senare 703. Stridsgruppstaben erhöll 1944 sin anläggning vid Lillåkre i Barlingbo. Eftersom anläggningen ansågs undermålig flyttades den i mitten av 1960-talet till Myrberga i Källunge, ca 3 km söder om Källunge kyrka, straxt öster om den gamla järnvägsbanken.

Anläggningen vid Myrberga utgjordes av två nedgrävda skyddsrum (Sk 10). Stridsledningsdelen placerades i den ena och underhåll/personaldelarna i den andra. Arbetena utfördes av trupp. Stabsplatsen var varken lämpligt byggd eller geografiskt och sambandsmässigt lämpligt belägen.

Arbetet med att få en bättre stabsplats utbyggd kröntes aldrig med framgång. Någon inredning eller utbyggnad av platsen skedde dock aldrig. Slutligen fastställdes att stabsplatsen skulle vara under militärrestaurangen på Visborgsslätt. Den gamla stabsplatsen vid Myrberga demolerades under 2002.

   
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig