Föregående sidaa

Skans Koparfve

Lärbrolinjen

Skans Koparfve ingick i den s k Lärbrolinjen. Borta idag.
 

Ingående befästningar i skans "Koparfve"

Typ

Antal

Påbörjad

Avslutad

Stridsvärn

1 (15)

1944

Ej avslutad

Skyddsvärn 24

1

1944

1/3 1945

 
 
Skyddsvärn (Sk 24) 27:50
Skyddsrummet från norr Skyddsrummet från norr
   
Skyddsrummet från norr Skyddsrummet från väster
   
Skyddsrummet från väster Skyddsrummet från öster
   
Skyddsrummet från söder Skyttevärn
   
Ingång till skyddsrummet från norr Ingång till skyddsrummet från väster
   
Förrum väster Förrum norr
   
Manskapsrum 1 Dörr mellan manskapsrum 1 och 2
   
Manskapsrum 2 Manskapsrum 2
   
Allt borta juli 2012
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig