Föregående sidaa

Värn 29:25

Lummelunds bruk Lummelunda

Överlämnat av försvarsmakten till Ray Raymond.

WGS84: Lat N 57° 44' 16.44", E 18° 23' 56.32". Decimal: 57.73790, 18.39898

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig