Föregående sidaa

Värn 29:37

Salthamn (Söder) Väskinde

Försvaret överlämnade värnet till Leif Klintlöf.

Koordinat: WGS84: Lat N 57° 43' 43.06", E 18° 23' 27.39" Decimal: 57.72863, 18.39094

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig