Föregående sidaa

Skans I  Huvudskansen 31:101

Tingstäde fästning

   

Artilleri- och Infanteriskans. Avsedd för 300 man. 4 stycken 8.4 cm kanon m/94-06 i vridbara pansar-kupoler. 6 stycken 6.5 mm kulspruta m/1900 Hotschiss. 6.5 mm gevär m/1896. 6.5 mm karbin m/1894. Periskop. Strålkastare. Chef, staber, läkare och tross.

Fästningen uppfördes 1904-14. Hela anläggningen är ca 100 x 100 meter och den grävdes ut med handkraft, gruset lastades i vagnar och transporterades på dekovillspår ner emot träsket där det tömdes, ca 50.000 kbm. Allt utfört av 185 man.

I december 1904 anlände ångfartyget Gustav Vasa med 240 ton järnbalkar till skansbygget. Mottagare var Skånska cementgjuteriet. Stenen som skansen är byggd av är tagen från Tingstäde ca 1200 meter in på vägen mot Stenkyrka. All sten är handhuggen. 

Det finns 6 stycken utfallsgångar där soldaterna snabbt skulle ta sig ut och inte sina eldställningar i löpgraven som går runt hela anläggningen. I löpgraven finns 8 stycken kulsprutetorn och 2 stycken observationstorn samt en strålkastarbana. På kanten runt löpgraven fanns infanterisköldar uppsatta som skydd för soldaterna.

I slutet av december 1906 anlände ångfartyget Roma med 2 förpansar till pansartornen i skans I. det sista pansartornet anlände i mars 1911. Varje pansartorn väger 20.300 kilo och transporterades på järnväg från Visby till Tingstäde.

I september 1907 höll man på att baxa fram de stora pansarstyckena till sina bestämda platser.

Första gången man sköt med de pjäser som då var monterade var i december 1909 och sista gången var på våren 1952.

Det låg trupper förlagda i skans I. under hela Första världskriget. Samma var förhållandet under större delen av Andra världskriget. Även under 1960 och 1970-talet fanns repförband förlagda hit.

Den 21 september 1914 besökte Konung Gustaf V skans I. och den 21 september 1939 besöktes skansen av den dåvarande Kronprinsen Gustaf Adolf, alltså på dagen 25 år emellan.

Koordinat: RT90: X: 6404975, Y: 1667639. WGS84: Lat N 57° 44′ 17″ Lon E 18° 37′ 12″. Decimal: 57.7382, 18.6201

   
Fast beväpning
8,4 cm kanon av modell 94-06 placerad i vridbara pansarkupoler
Pjästorn 1. Pjästorn 2.
   
Pjästorn 3. Pjästorn 4.
   
   
I underjorden
Fläskkällaren. Fd ostlagret.
   
Periskopet. Utfallsgång.
   
Uppgång till ett pjästorn. Logement för manskap och befäl.
   
Rum. Nedgång till värmecentralen.
   
Värmecentralen. Till utfallsgång.
   
Utfallsgång. Korridor.
   
Elcentralen. Oljetank.
   
Ångköksanläggningen. Ångköksanläggningen.
   
Diskrummet. Diskrummet.
   
Korridor. 40-linjers telefonväxel.
   
Kassavalv. Kassavalv.
   
Skithuset. Vaktlokalen.
   
Expedition för befälhavare. Nedfällbara matbord för manskapet.
   
Förbandsrum. Sjukavdelningen.
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig