Föregående sidaa

Infanteriskans III 31:103

Tingstäde fästning

Byggdes ca 1912-14. I den bortre delen av skansen fanns kök och skafferi. Skansen var uppvärmd med kaminer och belysningen var karbidlampor. I samband med Andra världskrigets utbrott så förstärktes taket på skansen med granitblock 50 x 100 cm för att öka säkerheten.

Trupp var förlagd här från 1914 fram till Första världskrigets slut 1918. När skansen inte längre behövdes som förläggning kom den istället att användas till förvaring av bl a ammunition. I slutet av 1950-talet eller i början av 1960-talet kom det bestämmelser på att ammunition skulle förvaras i speciella förråd. Då kom istället skansen att användas till förvaring av sjukvårdsmaterial.

Bemanning: 150 man = Ett kompani flexibel styrka. Kompaniet deltog även i försvaret mellanvärn Nordström.

Utrustning: 4 stycken 6.5 mm kulspruta m/14, gevär 6.5 mm m/1896.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig