Föregående sidaa

Infanteriskans V  031:105

Tingstäde fästning

Flygfoto av skansen 1932.

Försvar av skans V.  1914. Skansen var då ännu inte helt färdigbyggd.

 

Byggdes ca 1912-14. Skansen består av tre stycken betongbunkrar samt en bunker som är kök och skafferi. Skansen var uppvärmd med kaminer och belysningen var karbidlampor. I samband med Andra världskrigets utbrott så förstärktes taket på skansen med granitblock 50 x 100 cm för att öka säkerheten.

Trupp var förlagd här från 1914 fram till Första världskrigets slut 1918. När skansen inte längre behövdes som förläggning kom den istället att användas till förvaring av bl a ammunition. I slutet av 1950-talet eller i början av 1960-talet kom det bestämmelser på att ammunition skulle förvaras i speciella förråd. Då kom istället skansen att användas till förvaring av material och livsmedel för Överstyrelsen för ekonomiskt försvar. (Risgryn, köttkonserver, bildäck mm).

Bemanning: 150 man = Ett kompani flexibel styrka. Kompaniet deltog även i försvaret mellanvärn Franke.

Utrustning: 4 stycken 6.5 mm kulspruta m/14, gevär 6.5 mm m/1896. 

 

Enligt FortF 3827/08-2010 skall anläggningen rivas. Rivning och sanering. Emellertid kommer den att bevaras exteriört. Yttre mark, brunnar, staket och stormhinder tas bort. Takventiler rivs, armeras och igengjutes. Ytterdörrar och fönsterluckor demonteras och återmonteras efter igengjutning av öppningar. Dörr- och fönsterluckor formsätts, armeras och igengjutes.

   
   

   
   
Västra anläggningen Västra anläggningen
   
Mellersta anläggningen Mellersta anläggningen
   
Östra anläggningen Östra anläggningen
   
Värn Värn
   
   
Skans 5 under en julfest 1915 Skans 5 vid tapto-dags 1915
   
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig