Föregående sidaa

Skyddsrum 1  31:106

Tingstäde fästning

Byggdes ca 1912-14. Artilleriskyddsrum med plats för 48 man. Enligt FortF 3827/08-2010 skall anläggningen rivas. Emellertid kommer den att bevaras exteriört. Yttre mark, brunnar, staket och stormhinder tas bort. Takventiler rivs, armeras och igengjutes. Ytterdörrar och fönsterluckor demonteras och återmonteras efter igengjutning av öppningar. Dörr- och fönsterluckor formsätts, armeras och igengjutes.

Koordinat: WGS84: Lat N 57° 44' 17.71", E 18° 36' 14.18". Decimal: 57.73825, 18.60394

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Kjell Olsson / Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig