Föregående sidaa

Observationsvärn 4  31:112

Tingstäde fästning

Byggdes ca 1912-14. Skall rivas (Enl. FortV G5200.000.09/00.952) 2009. Observationsvärn, ca 10 x 7 m (Ö-V) och 2,5 m h, bestående av betongkonstruktion med tre öppningar mot N. Ligger i inhägnad område, ca 20 x 20 m.

Koordinat: WGS84: Lat N 57° 43' 56.40", E 18° 36' 28.16". Decimal: 57.73233, 18.60782

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig