Föregående sidaa

Observationsvärn 3  31:113

Tingstäde fästning

Byggdes ca 1912-14. Skall rivas (Enl. FortV G5200.000.09/00.952) 2009. Observationsvärn, ca 13x8 m (N-S) och 3 m h, betongkonstruktion.

Koordinat: WGS84: Lat N 57° 44' 4.19", E 18° 36' 51.50". Decimal: 57.73450, 18.61431

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig