Föregående sidaa

Posteringsvärn 16  31:16

Tingstäde fästning

Skall rivas (Enl. FortV G5200.000.09/00.952) 2009. Posteringvärn, 1,5 x 1,5 m och 1,2 m h, bestående av betongkonstruktion med ett järnlock på krönet.

Koordinat: WGS84: Lat N 57° 44' 50.70", E 18° 36' 37.99". Decimal: 57.74742, 18.61055

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig