Föregående sidaa

Posteringsvärn 18  31:18

Tingstäde fästning

Skall rivas (Enl. FortV G5200.000.09/00.952) 2009. Finns kvar en grop men obekant om denna har något med värnet att göra.

Koordinat: WGS84: Lat N 57° 44' 24.40", E 18° 36' 3.24". Decimal: 57.74011, 18.60090

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig