Föregående sidaa

Kasematt 31:70:1

Tingstäde fästning

Skyddsrum för reserven. Reservutrustning: 10 stycken 6.5 mm kulsprutegevär modell Madsen. 4 stycken 6.5 kulspruta m/1914. 6.5 mm gevär m/1896. Bataljonschef, stab, tross med 4 hästar. Plats för 400 man.

Kasematten kom senare att användas som luftförsvarscentral (Lfc). Redan 1943 fanns här en krigsluftbevakningscentral som var avsedd att i krig överta verksamheten från Visbycentralen. Den flyttades hit permanent 1952 till kasematten i Tingstäde och kom att kallas G 1.

Den bemannades av ett STRIL-detachement. Luftförsvarscentralen hade FAR-koden "Tigern" (FAR = Fasta Anropskoder för Rapportering inom luftförsvaret).

Lfc G 1 bemannades och skyddades av 12. Luftbevakningsbataljonen (L12) med förbandskoden 1312.

   
Ursprunglig ingång 1 Ursprunglig ingång 2
   
Ursprunglig ingång 3 Ursprunglig ingång 4
   
Vid varje ingång finns nere till höger en lucka som leder in till ett obekant utrymme
   

Ingång till luftförsvarscentral. Genom byggnaden, som var sammanbyggd med själva kasematten, fanns en nedgång till själva anläggningen. Ingången uppfördes förmodligen i slutet av 1950-talet eller i början av 1960-talet.

   
Ingång till okänt (1) Ingång till okänt (1) (vänster sida)
   
Ingång till okänt (1) (höger sida) Kamouflerat luftintag (1)
   
Luftintag (2) Luftintag (3)
   
Luftintag (4) Skyttevärn
   
Okänt vad (Skyttevärn) Okänt vad (3)
   
Okänd stor cementplatta Norra grinden
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig