Föregående sidaa

Värn 33:13

Hide Hellvi

Värnet bortrivet. Koordinater: WGS84: N 57° 44' 6.18", E 18° 53' 7.38". Decimal: 57.73505, 18.88538
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig