Föregående sidaa

Luftvärnsgrupperingsplats

Hällarna Hejdeby

Bestående av en rund jordtäckt stenhög, ca 12 meter i diameter. I mitten en fördjupning, 6 x 4 meter (nord-syd) och 0,8 meter djup. I dess östra sida är en järnlucka, 0,7 x 0,5 meter. Liknande lucka finns på östra sidan om högen i markplan. 75 meter sydväst om värnet ligger ett liknande värn.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 38′ 6″ Lon E 18° 22′ 49″. Decimal: 57.6351, 18.3805

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig