Föregående sidaa

Pjäsvärn

Hammarudden Kräklingbo

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 27′ 56″ Lon E 18° 48′ 0″. Decimal: 57.4656, 18.8001
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig