Föregående sidaa

Värn / Skansanläggning

Kungsladugården Visby

I norra hörnet av Kungsgårdens staket finns rester av en trolig skans. Platsen har senare, under beredskapen 1939-45, även utnyttjas som skyttevärn. Enligt hörsägen skulle skansen även ha funnits tidigare och härstammat från början av 1800-talet varför man därför kan tro att skansen har anlagts av ryssarna vid deras besök på Gotland. Enligt en äldre berättelse av ämbetsmannen Filip Werner von Schwerin "En fjerdings väg från staden syntes ännu de af ryssarne upkastade förhuggningar och en skants wall så illa uplagd at ryssarne betraktade som militairer, hade största skam deraf".

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 37' 11.59", E 18° 16' 28.46". Decimal: 57.61989, 18.27457

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig