Föregående sidaa

Centralammunitionsförråd / Drivmedelsupplag mm

Romdals Bunge

1940 färdigställdes en väg fram till ammunitionsförrådet vid Romdals. För att bereda skyddad plats för luftvärnsammunition för Gotlands marindistrikts räkning anmodade marinförvaltningen att centralförrådet på Romdalshöjden skulle utöka sin golvyta. För detta anvisades 40.000 kronor. 1941 färdigställdes det fullträffsäkra artilleriammunitionsförråd på Romdalshöjden. 1942 fick ammunitionsförrådet en åskledare. 28/7 1943 färdigställdes en vaktlokal vid ammunitionsförrådet vid Romdals, kostnad 500 kronor. Senare uppfördes en byggnad för tillsyningsmän.

 

På 1950-talet skedde en ombyggnad av området. Här placerades ett stort antal drivmedelscisterner, nedgrävda i marken. Cisternerna var i huvudsak så kallade 100-förråd som använts för långtidsförvaring av bensin, reabensin, flygfotogen och disel.

Drivmedelsanläggningen har generellt varit i bruk fram till 1980-talet.

2014 sanerades området och cisternerna togs bort, Därefter avyttrades området av Fortifikationsverket.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig