Föregående sida

Stabsplats A 2

Sylfaste Endre

Norra skyddsvärnet

Västra skyddsvärnet 47:4

Östra skyddsvärnet

Bergrum 46:20 "Berget" Gemensam stabsplats (gpl  A 1) i Follingbo skulle organisera en stabsbataljon som bestod av bataljonsstab samt A-, B- och C-kompanierna. A. kompaniet ansvarade för stabsplats A (gpl), B. kompaniet för stabsplats A 2 (Sylfastelägret) och C. kompaniet för A 3 skans I i Tingstäde och reservstabsplatsen (tills vidare tältläger i Ekeby).

Respektive kompanichef var kommendant för sin stabsplats. Först under 1970 års KFÖ kunde den nyuppsatta 71. Stabsbataljonen övas. 1973 fastställdes bestämmelserna för gplkomplexet. Då hade stabsplats A3 i Tingstäde övergivits för en ny barack i Sylfaste, där den som A 2:3 anslöt till de förut befintliga A 2:1 och A 2:2.

1982 indelades Stabsbataljonen i bataljonsstabs-, A- och B- samt stabs- och sambandskompani (f d C. kompaniet). 1988 liksom tidigare var sektion 3 med fältpost- och kameralavdelningarna ur sektion 2 grupperade i två baracker (A 2:1) och sektion 8 grupperad i en barack (A 2:2) i Sylfaste.

Delar av sektion F samt Polisens LR-avd var samgrupperade i A 2:1. En ny barack var under uppförande för att härbärgera sektionens 8:s byggnadsavdelning, BRB samt en matsal. Koordinater: WGS84: Lat N 57° 35' 27.05", E 18° 26' 5.94". Decimal: 57.59085, 18.43498

 
 

Byggnader på stabsområdet

   
Barack 47B71
   
Barack 47B72
   
Barack 47B73
   

Två mindre byggnader intill barack 47B73

I det vänstra förrådet förvarades Personsaneringsmedel 102, vilket är frätande och utvecklar giftig gas i kontakt med syra. Det innehåller c:a 24% kalciumhypoklorit och c:a 16% kalciumydroxid. I det högra förrådet förvarades M0880-051010 klorkalk.

   
Barack 47B530
   
Barack 47B533
   
Elcentral
   
Barack ?
Baracken bortriven. Låg söder om barack 47B73.
   
   
Vattendamm
   
Vattenbrya
   
   

Byggnader utanför området

Garage 47B523

   
Garage 47B524
   
Garage / Förråd 3. Garage / Förråd 4.
   
 

Garage / Förråd 5.

 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig