Föregående sidaa

702. gruppstaben  /  Stabsplats för spärrkompani "Ljugarn"

Hugrajvs 2:1 Gammelgarn

Anläggningen byggdes för 702. gruppstaben i mitten av 1960-talet och placerades ca 500 meter väster Gammelgarn kyrka. Stabsplatsen utgjordes av vardera två nedgrävda skyddsvärn (Sk 10). Stridsledningsdelen placerades i den ena och underhålls- personaldelarna i den andra.

702. gruppstaben upphörde i samband med den territoriella indelning som skedde 1971 då 702. gruppstabens område övertogs av 701. stridsgruppstaben. Anläggningen här överläts till KA 3 och kom att användas som stabsplats för spärrkompani "Ljugarn".

Sektion 1 stt i det ena skyddvärnet och sektion 2/3 i det andra. Värnen ansågs av personalen som mycket trånga, fuktiga och obekväma.

I början av 2000-talet överfördes anläggningen till hemvärnets 7. kompani. Är numera avveklad och stabsplatsen är raserad.

Koordinater: WGS84: N 57° 24' 32.54", E 18° 47' 24.37". Decimal: 57.40904, 18.79010

 

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig