Föregående sidaa

Posteringsvärn 2  37:2

Tingstäde fästning

Skall rivas (Enl. FortV G5200.000.09/00.952) 2009. Posteringsvärn, ca 6 m diam och 1 m h, bestående av övertorvad betongkonstruktion. På krönet är en lucka av järn, ca 1,5 x 1 m.

Koordinat: WGS84: Lat N 57° 43' 23.36", E 18° 36' 29.17". Decimal: 57.72315, 18.60810

   
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig