Föregående sidaa

Pjäsvärn typ III

Sjaustruhammar Gammelgarn

1 st 7.5 cm strvkantorn m/42 + Skyddsrum (SK 3). I princip enligt ritning 30.002. samt typritning 733-17489, G2300.640-22718. Träöverbyggnad mått 2500 x 4600. 2 st ingångsdelar av betong inklusive plåtlucka 1200 x 800. 1 st ventilationsrör med diameter 150. Bortrivet.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 22' 15.96", E 18° 48' 26.34". Decimal: 57.37110, 18.80732

Pjäsvärnet vaktar ännu vid Sjaustru. Pjäsvärnet bortrivet.
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig