Föregående sida

Mätstation 12 HG  /  Observationsplats 9 BN

S:t Olofsholm Hellvi

Mätstation (Mst 12 HG). 4 m inbasmätare m/40. Marinpostnr: 2607 E.

Observationsplats (9 BN). Observationsinstrument m/37.

 

I skrivelse den 8 december 1942 framhöll chefen GK/KA 3 att anläggningen ännu inte var utbyggd, beroende på att medel ännu inte var anvisade. Det ansågs synnerligen angeläget att anläggningen snarast borde färdigställas, i synnerhet som det erforderliga eldlednings- och signalmaterielen redan fanns tillgänglig, Chefen GK/KA 3 begärde att arbetet med anläggningen skulle utföras som trupparbete och i möjligaste mån utföras enligt befintliga standardritningar och att maskering skulle utföras i samband med byggnadsarbetet.

 

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 43′ 0″ Lon E 18° 54′ 34″. Decimal: 57.7167, 18.9096

   

Värnet numera

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig