Föregående sida

Ett flertal anläggningar 39:70 - 39:99

S:t Olofsholms skansanläggning Hellvi

I anslutning till S:t Olofsholms hamn finns ett höjdparti på vilken mätstationer och oplats främst för kustartilleriet är belägna. Detta i förening med hamnens läge ävensom grupperingen av ett 15 cm rörligt KA-batteri i närheten föranledde utbyggnad av en relativt stor skans omfattande 30 stridsvärn och tre pjäsvärn jämte garage (7 cm kanon). Omkring 1.500 meter stormhinder byggdes runt skansen.

Ett militärt observationstorn i tre våningar började uppföras inne i kapellruinen 1943, intill södra väggen. Planerna kunde dock stoppas efter ingripande av landsantikvarien och anläggningarna flyttas till annan lämpligare plats, medan huset istället togs i anspråk som förläggning.

   
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig