Föregående sida

Värn 39:91 (21)

S:t Olofsholms skansanläggning Hellvi

Värnet bortrivet. Koordinater: WGS84: N 57° 42' 57.37", E 18° 54' 29.34". Decimal: 57.71594, 18.90815

I anslutning till S:t Olofsholms hamn finns ett höjdparti på vilken mätstationer och oplats främst för kustartilleriet är belägna. Detta i förening med hamnens läge ävensom grupperingen av ett 15 cm rörligt KA-batteri i närheten föranledde utbyggnad av en relativt stor skans omfattande 30 stridsvärn och tre pjäsvärn jämte garage (7 cm kanon). Omkring 1.500 meter stormhinder byggdes runt skansen.

 

   
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Kjell Olsson / Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig