Föregående sidaa

Ammunitionsförrådsgrupp  (KA 3)

Stora Vikers Lärbro

I mitten av 1960-talet beslöt Arméförvaltningen att bergförråden inte längre fick användas till förvaring av ammunition. Den skulle i stället flyttas till friliggande betongförråd. OB gav order om rekognoscering för sådana 1966.

Redan 1968/69 var betongförrådsgrupperna så gott som färdigbyggda. Förrådens belägenhet och utförande blev godkända av länsstyrelsen 1971. Därmed var det klart att slutföra flyttningen av ersättningsammunition från bergförråden.

Ammunitionsförrådsgrupp "Rute (Lärbro)" var placerad öster om bergrum. Bestod av 3 förråd med en yta på 1.350 kvm och med en tillåten ammunitionsmängd på 600 ton.

Förråden här är numera helt bortrivna.

 

Ammunitionsförråd 20:191

Avyttrad av Försvarsmakten

 
 

Ammunitionsförråd

Avyttrad av Försvarsmakten

 
 

Ammunitionsförråd

Avyttrad av Försvarsmakten

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig