Föregående sidaa

Mätstation 5 HG  /  Observationsplats 7 TG   4:1

Langhammars hammar Fårö

Mätstation (Mst 5 HG). 3 m inbasmätare m/39. Marinpostnr: 3798 E.

Observationsplats (Opl 7 TG) Observationsinstrument m/37. Marinpostnr: 3798 F.

Opl 5 HG. Användes även efter kriget. Med 4 m inbas.

I östra delen av den numera anlagda parkeringsplatsen låg en barack för manskapet.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 59' 48.44", E 19° 10' 51.19". Decimal: 57.99679, 19.18089

   
   

Numera är anläggningen helt borta

   
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig