Föregående sidaa

Ammunitionsförrådsgrupp  (KA 3 Uhkomp)

Hellvi och Rute

I mitten av 1960-talet beslöt Arméförvaltningen att bergförråden inte längre fick användas till förvaring av ammunition. Den skulle i stället flyttas till friliggande betongförråd. OB gav order om rekognoscering för sådana 1966.

Redan 1968/69 var betongförrådsgrupperna så gott som färdigbyggda. Förrådens belägenhet och utförande blev godkända av länsstyrelsen 1971. Därmed var det klart att slutföra flyttningen av ersättningsammunition från bergförråden.

Ammunitionsförrådsgrupp "Hellvi (Rute)" var placerad i f d skansen Koparve ca 3 km nordnordväst Hellvi kyrka. Bestod av 5 förråd med en yta på 2.500 kvm och med en tillåten ammunitionsmängd på 800 ton.

 

(Uppgifterna nedan är befriade från hemligstämpeln och det föreligger inte längre någon sekretess enl: FORTV 2009-02-10, SäkE565/09 Skydd resp KrA 2009-06-04 Dnr 43-2007/602. Alltså hemligstämpeln lyftes den 10 februari 2009.)

 
 

Ammunitionsförråd 27:81

(Hellvi Lilla Ire 1:12)

Avyttrad av Försvarsmakten. Borta juli 2012

 
 
 

Ammunitionsförråd 27:82

(Hellvi Lilla Ire 1:8)

Avyttrad av Försvarsmakten. Borta juli 2012

 
 
 

Ammunitionsförråd 27:83

(Rute Risungs 1:28)

Avyttrad av Försvarsmakten

 
 
 

Ammunitionsförråd 27:84

(Rute Risungs 1:28)

Avyttrad av Försvarsmakten

 
 

Ammunitionsförråd 27:85

(Hellvi Lilla Ire 1:8)

Avyttrad av Försvarsmakten. Borta juli 2012

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig