Föregående sidaa

Ammunitionsförrådsgrupp  (702. Uhkomp)

Hejnumhällar Hejnum

I mitten av 1960-talet beslöt Arméförvaltningen att bergförråden inte längre fick användas till förvaring av ammunition. Den skulle i stället flyttas till friliggande betongförråd. OB gav order om rekognoscering för sådana 1966.

Redan 1968/69 var betongförrådsgrupperna så gott som färdigbyggda. Förrådens belägenhet och utförande blev godkända av länsstyrelsen 1971. Därmed var det klart att slutföra flyttningen av ersättningsammunition från bergförråden.

Ammunitionsförrådsgrupp "Hejnum" var placerad ca 3.5 km nordost Hejnum kyrka. Bestod av 6 förråd (+ 2 senare + 1) med en yta på 2.500 kvm och med en tillåten ammunitionsmängd på 1.150 ton.

 

(Uppgifterna nedan är befriade från hemligstämpeln och det föreligger inte längre någon sekretess enl: FORTV 2009-02-10, SäkE565/09 Skydd resp KrA 2009-06-04 Dnr 43-2007/602. Alltså hemligstämpeln lyftes den 10 februari 2009.)

 

Ammunitionsförråd 37:8

Avyttrad av Försvarsmakten

 
 
 

Ammunitionsförråd 37:9

Avyttrad av Försvarsmakten

 
 
 

Ammunitionsförråd 37:10

Avyttrad av Försvarsmakten

 
 
 

Ammunitionsförråd 37:12

Avyttrad av Försvarsmakten

 
 
 

Ammunitionsförråd 37:101

Avyttrad av Försvarsmakten

 
 
 

Ammunitionsförråd 37:102

Avyttrad av Försvarsmakten

 
 
 

Ammunitionsförråd 37:103

Avyttrad av Försvarsmakten

 
 
 

Ammunitionsförråd 37:104

Avyttrad av Försvarsmakten

 
 
 

Ammunitionsförråd 37:105

Avyttrad av Försvarsmakten

 
 
 
Skyttevärn bevakar ammunitionsförråden
 
 
 
Uthus
 
 
 
Skithus
 
   
   
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig